Facebook Twitter
elitautos.com

Respektera Trafikljus

Publicerat på December 25, 2022 av Trevor Schoborg

När du börjar se trafikljuset är rött, ta ditt fordon långsamt och smidigt. Undvik att vara en hjälte. Hjältar är bara för biografer. Vanligtvis inte korsa fotgängslinjen om du närmar dig ett rött trafikljus.

Börja flytta ditt fordon endast när trafikljuset är klart grönt. Vanligtvis rör sig inte innan det blir grönt.

När ljuset är bärnsten är det verkligen ett tecken för föraren att börja sakta och stannar långsamt. Det är inte ett tecken för föraren att snabbare snabbare! Olyckor har redan visat sig inträffa under bärnsten. Båda parter från motsatta riktningar vill inte grotta in, så att de möter Headon och sådana skador tenderar att vara dödliga.

Det verkliga skälet till bärnstensljuset skulle vara att rensa korsningen så att trafiken från en annan korsvägar kan ha en uppenbar diskret utsikt och obehindrad väg för att låta dem korsa.

I oavsett situationen får du aldrig klara bärnstensljuset om du är i positioneringen för att stoppa med tiden.

I många nya korsningar idag har vi sett en växande användning av nedräkningstider vid lamporna. Detta kan vara en enorm förbättring av förarens förväntan och innehåller minskade många olyckor och dödsfall. Respektera timern. Vänta tills de vänder sig till noll innan accelerationen. Vi har sett många envisa förare som fortfarande insisterar på att korsa lamporna men det har redan varit rött.

Kom ihåg att förebyggande är att föredra framför bot.